Det kan du..

I A/B Stjernen har vi følgende fælles faciliteter:

Festlokalet

Vi har et festlokale beliggende i kælderen under Tycho Brahes alle 38. Dette lokale kan du bruge til børnefødselsdag / andre fester eller hvis du skal lave et projekt, som tager meget plads og behøver de ekstra kvadratmeter for en meget kort periode.

Henvendelse om booking og nøgle til Pia Poulsen, E-mail.:


Specielle loft- og kælderrum

Efter at de gamle vaskerum på lofter og i kældre er blevet nedlagt, kan rummene i stedet lejes af beboerne. Man kan dog kun leje et rum med adgang fra ens egen køkkentrappe.
Lejen for disponible rum på loftet og i kælderen er i øjeblikket 150 kr. om måneden. Ekstra kælderrum kan lejes for henholdsvis 25 kr. eller 40 kr. Ønsker du at leje et ekstra rum, så skal du kontakte bestyrelsen.

Tørreloft

Rundt omkring på vore lofter er der specielle tørrerum med snore, hvor alle har lov at hænge deres tøj. I princippet er det ikke tilladt at aflåse disse rum, da alle skal have adgang til at benytte rummene, men nogen af de mindre rum kan aflåses med en hængelås. En sådan aflåsning må ikke vare mere end tre dage.

Barnevognsrum

I gården på Kirkegårdsvej er der et skur til henstilling af barnevogne.

I gården på Sofie Brahes alle er de åbne skure fortrinsvis til barnevogne og klapvogne.

Cyklerstativer

I kældrene er der etableret cykelstativer.

Nøgler og nøglebrikker

Til hver lejlighed hører 3 nøgler samt 3 nøglebrikker. Nøglerne giver adgang til hoveddør, køkkendør samt kælder- og loftdøre, der hører til den pågældende opgang.

Ønsker man yderligere nøgler eller nøglebrikker kan disse rekvireres hos bestyrelsen.

Alm. nøgler til hoved-, køkken, loft- og kælderdøre koster 225,00 kr. pr. stk. Nøglebrikker koster 100,00 kr. pr. stk.