Nyheder

Møl i din Andelslejelighed ?

Da der er konstateret møl i vores ejendom gør vi hermed beboerne opmærksom på at disse forholdsvis nemt kan bekæmpes med enten Matas insektspray til 120 kr eller A Green Way klædemølfælde som lige ledes kan købes i Matas eller lignende net butikker til omkring 70 kr, der findes flere forskellige produkter på markedet det vil kunne benyttes.
Vi gør desuden opmærksom på at rekvireres en skadedyrsbekæmper er dette for EGEN REGNING

Mvh Bestyrelsen

Indkaldelse til beboermøde 08-03-2018

Generalforsamling Torsdag den 25. Januar 2018 kl. 19:00

Amager Kultur Punkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Lokale Loftet

Opdateret hjemmeside - dokumenter (18-01-2018)

Opdateret - Valuarvurdering
Opdateret - Bugetter med Budget 2018-2019
Opdateret - Indkaldelse til GF2018, her findes Forslag og bestyrelsens beretning 2016/17

KBH Ejendomsservice A/S

KBH Ejendomsservice A/S står for ejendomsservice på ejendommen og vil være på ejendommen mandag fra 9-11 og torsdag fra 9-12. Ved henvendelse i disse tidsrum benyttes foreningens telefonnr. 25 17 43 24. Ved akut behov kan KBH Ejendomsservice A/S kontaktes på følgende døgnnumre: 27 79 24 01 og 27 79 24 02.

Opdateret hjemmeside - dokumenter (20-03-2017)

Opdateret vedtægter og budget.

Opdateret dokumenter - referat fra den ordinære generalforsamling (26-01-2017)

Referatet fra den ordinære generalforsamling er blevet lagt på hjemmesiden under dokumenter.

Opdateret husorden og ny årsrapport (19-02-2017)

Husorden er blevet opdateret og den nyeste årsrapport er blevet lagt på.

Den ordinære generalforsamling 2017.

Indkaldelse til den ordinær generalforsamling 2017. (24-01-2017)

forslag til den ordinær generalforsamling 2017. (24-01-2017).


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i gårdlauget 2011 (29-12-2016)
Under punktet gårdlaug.

Har tilføget brugervejledninger til dørterminalerne under dokumenter. (06-11-2016).

Opdatering af hjemmeside (09-10-2016)

Farvekoder til hovedtrapper og køkkentrapper er lagt ind under dokumenter.
opdateret udtræk fra BBR, pga. opdatering af definition af bestyrelseslokalet.


Varsling om tømning af kælderrum i renoveringsprojektet (01-06-2016)

Beboerne der har kælderrum i området ved Højdevej 25A, Højdevej 23A og Højdevej 23B har til den 17-07-2016 til at tømme deres kælderrum.

Det skyldes at vi er i gang med at renoverer kælderområdet, hvor vi fjerner de gamle kælderrum af træ og sætter nye op af metal.

De beboer der bor i Højdevej 25A, Højdevej 23A og Højdevej 23B skulle meget gerne have fået en nøgle til de 3 containere vi har stående på Kirkegårdsvej.

Hvis I ikke har fået en besked og nøgle, så beder vi jer sende en e-mail på eller lægge en besked i den hvide postkasse ved bestyrtelseslokalet.Varsling om oprydning på loftet (12-05-2016)

I uge 20 (16.- 20 maj 2016) vil der blive foretaget oprydning på loftet.

Alle loftrum som ikke er aflåst vil blive tømt, og indholdet kørt bort.

Vi opfordrer i denne forbindelse alle til tydeligt at have anført både navn og adresse på loftrummet, ligesom dette skal være aflåst. Der henvises til gældende husorden, hvor følgende er anført:

KÆLDER- / LOFTRUM.

Hver lejlighed har et kælderrum og et loftrum. Sammenlagte lejligheder har kælderrum og loftrum efter antallet af oprindeligt antal lejligheder. Dvs. 2 lejligheder der er slået sammen til 1 lejlighed har 2 kælderrum og 2 loftrum. 3 lejligheder der er slået sammen til 1 lejlighed har 3 kælderrum og 3 loftrum

Kælder- og loftrum skal forsynes med hængelås, da uaflåste rum og rum uden tydelig navn og adresse af hensyn til brandfare regelmæssigt bliver ryddet. Bemærk at kælderrummene følger lejligheden og kan ikke byttes til andre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Rettet på hjemmesiden (11-04-2016)

Under dokumenter/budgetter er budgettet for 2015-2016 blevet lagt ind.


Rettet på hjemmeside - (23-02-2016)

Referatet fra den seneste generalforsamling er tilføget.


Rettet på hjemmesiden - (17-02-2016)

Har udskiftet husorden med den nye af slagsen.


Rettet på hjemmesiden- (12-02-2016).

Ny bestyrelsesmedlem og Suppleant.:
Martin Peter Schmidt (Bestyrelsesmedlem)
Allan Aarup (Suppleant)

Nye kælderrum af metal fra Kirkegårdsvej 49 til Højdevej 27, samt Sofie Brahes Alle 4 og 6. - (13-02-2016)

Nye kælderrumsprojekt fra Kirkegårdsvej 49 til Højdevej 27, samt Sofie Brahes Alle 4 og 6, er i gang.

Kælderprojektet bliver taget i etaper.

Den første etape dækker adresserne Højdevej 25B, Højdevej 27A og Højdevej 27B. Beborene her skal rydde deres kælderrum senest den 28-02-2016, da firmaet begynder nedrivningen af de gamle kælderrum den 29-02-2016.

Rettet på hjemmesiden - (04-02-2016).

Vi har opdateret 'procedure ved salg'.


Rettet på hjemmesiden. (24-01-2016)

Vi har opdateret 'procedure ved salg'.

Rebekka Hjertekær er fjernet fra kontakt-sektionen, da hun ikke længerer er med i bestyrelsen.

Rettet på hjemmesiden (07-01-2016).

Vi har rettet prisen for systemnøgler fra 175,00 kr. til 225,00 kr.


Rettet på hjemmesiden (03-01-2015)

Pia Poulsen og Lisbeth Westergaard

er fjernet fra kontakter, da de ikke længerer er med i bestyrelsen.

VIGTIG INFORMATION TIL BEBOERE I A/B STJERNEN - (09-06-2015)

You See
Vi har alle de seneste dage modtaget ordrebekræftelse fra You See angående indgået aftale om levering af TV-pakke. Sammen med ordrebekræftelsen var vedlagt oplysning om fortrydelsesret. I bestyrelsen har vi været i dialog med You See, og for de beboere, der tidligere har været tilknyttet ComX/Dansk Kabel TV, om som på 1. juni 2015 automatisk er overgået til You See, har vi i bestyrelsen netop indsendt anmodning om anvendelse af fortrydelsesret, således at jeres TV-abonnementer opsiges med virkning fra 1. juli 2015.

Vi afventer nu accept fra You See på modtagelsen af den kollektive anvendelse af fortrydelsesretten, men forventer, at dette ikke giver anledning til problemer. Som udgangspunkt, behøver I således ikke at foretage jer yderligere. Dem af jer, der allerede på nuværende tidspunkt har gjort brug af fortrydelsespligten (Inden 14 dage fra modtagelsen af skrivelsen fra You See) vil dette blive registreret hos You See, og vil således heller ikke skulle foretage sig yderligere.

ComX/Dansk Kabel TV - Internet
Den fælles signallevering til internet fra Dansk Kabel TV ophører med virkning fra 1. juli 2015. Det er i denne forbindelse VIGTIGT, at I hver i sær for opsagt jeres abonnementer. Vi henviser til ComX´s/Dansk Kabel TV´s hjemmeside for yderligere information.

Sundbynet
Som I har kunne læse på opslaget i opgangen, så bliver vi koblet til Sundbynet pr. 1. juli 2015. Fra denne dato vil det ikke længere være muligt at anvende den fælles kabling for andre udbydere. (Dansk Kabel TV og You See). I bestyrelsen vil vi sørge for, at I bliver orienteret løbende, dels ved opslag, dels på foreningens hjemmeside http://abstjernen.dk

Individuelle aftaler
Beboere der har indgået individuelle aftaler med andre udbydere, og hvor foreningens fælles kabling ikke anvendes vil ikke blive berørt af omlægningen. Man har dog mulighed for at tilmelde sig aftalen med Sundbynet ved at tage direkte kontakt til Sundbynet på telefon 32 58 29 24 eller på e-mailadressen

Fastnettelefon og mailadresser
Husk at få oprettet ny mailadresse, hvis I har en ComX mailadresse. Der er stor risiko for, at I efter overgangen til Sundbynet ikke længere vil kunne anvende denne adresse.

Har man ønske om fortsat at kunne anvende fastnettelefon, vil der "kun" være mulighed for dette, hvis man har en internetforbindelse. Der skal indgås en særskilt aftale med til Sundbynet tilknyttet leverandør. Der vil komme nærmere information herom.

Hjemmeside
Foreningen har fået ny hjemmeside. http://abstjernen.dk. Vi opfordrer alle til at besøge hjemmesiden, hvor I vil kunne finde relevant information om vores ejendom, håndværkerliste, årsrapporter, referater, vedtægter mv. Under fanen Nyheder vil I kunne finde information fra bl.a. Sundbynet mv.

Ny mailadresse og telefonnummer
Det er p.t. ikke afklaret, hvilken mailadresse foreningen får efter 1. juli 2015. Når denne er oprettet, vil oplysning herom blive lagt på foreningens hjemmeside.

Pr. 1. juli 2015 vil det ikke længere være muligt at ringe til vores nuværende fastnetnummer. Vi henviser derfor til foreningens mobiltelefon, telefonnummer 25 17 43 24, hvortil der i lighed med fastnet telefonen vil være mulighed for at indtale en besked.

København, den 9. juni 2015

Bestyrelsen

Rettet på hjemmesiden (01-09-2015).

Telefonnr og e-mail adresse er blevet rettet i husordnen, samt afsnit om telefontid er blevet slettet.

Rettet på hjemmesiden - Nye kontakt-oplysninger. (03-07-2015)

E-mail adressen bliver nedlagt, og bliver erstattet af .

Samtidigt bliver telefon-nr. 32 58 - 96 97 nedlagt.

Man kan fortsat bruge Mobil-telefon-nr.: 25 17 43 24

Der var først angivet et forkert Mobil-telefon-nr.: 32 58 - 29 24.

Skiftet fra Comxnet til Sundbynet er nu færdigt. (2-7-2015)

I den forbindelse har I alle fået et brev, med hvordan I skal agerer. Men husk at I ikke skal bruge den gamle NTboks fra Comxnet mere, vi har dog ikke fået at vide om vi må smide den ud eller om den skal gemmes.

For god ordens skyld, får I lige parametrene til det nye signal.:

Søgefrekvens.: 143 MHz (143,000)

Qam.: 64
Symbolrate.: 6875
netværksid.: 100 (00100).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Skift fra Comxnet til Sundbynet - 04-06-2015

Information omkring skift til Sundbynet som internet & tv udbyder

Kære beboer

Vi er nu ved at være klar til at koble jeres forening på Sundbynet
Hvilket vil ske onsdag den 1 juli 2015 fra kl 08.00 om morgenen.

Hvad skal i som beboere gøre?

I forbindelse med skift af internet, burde i ikke skulle gøre noget, men det er muligt at skal
genstarte jeres routere før i kommer på internettet via den nye forbindelse

For at kunne se TV via Sundbynet, er det nødvendigt at i laver en ny autosøgning på jeres fjernsyn
for at få vores kanaler frem., der vil blive sat nye opslag et par dage før med de relevante
informationer til hvordan i søger.

Hele Juli måned vil i få fuld adgang til alle kanaler, og i starten af juli måned vil i så modtage
informationsbreve der forklarer hvordan i tilmelder jer de tjenester i ønsker, samt priser og andet
relevant information.

Hvis i har nogle spørgsmål, så kontakt os venligst via tlf. 32 58 29 24 eller på emailadressen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen Sundbynet
www.sundbynet.dk

Derudover har alle beboer sikkert fået en ordrebekræftelse fra Yousee, den kan I godt afbestille.
Medmindre I har jeres egen opkobling til TDC og gerne vil medtage tv fra Yousee.


Loppemarkeder

Der er planlagt at der vil blive afholdt et loppemarked i gården Kirkegårdsvej den 5. september 2015 - mellem 10 - 16.

Opdatering - loppemarked den 20-6-2015 er desværre aflyst.
Opdatering - loppemarked den 15-9-2015 er ændret til den 5-9-2015.


Kælderprojektet

Kælderprojektet Sofie Brahes Alle (ulige numre), Højdevej 29 samt Tycho Brahes Allé 38 er nu færdigt. Vi håber at alle er glade for de nye rum.

Ønsker I at leje ekstrarum, kontakt da bestyrelsen.

Det er ikke tilladt at sætte ting i rum, der ikke tilhører lejligheden, eller hvor der er indgået en aftale om leje.

Hvis bestyrelsen konstaterer, at der er sat ting i rum, hvor der ikke er indgået aftale, vil rummet blive ryddet uden yderligere varsel.